3D DEZINFEKCIA

3D DEZINFEKCIA

Najefektívnejšia metóda celopriestorovej dezinfekcie

Ponúkame Vám služby

Ponúkame vám kompletné čistiace, upratovacie a dezinfekčné služby v rámci Bratislavi za bezkonkurenčné ceny, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka.

PRINCÍP 3D DEZINFEKCIE

Použitá aktívna látka je peroxid vodíka, ktorý je neškodný pre životné prostredie. Počas komplexného vybraného postupu je účinná látka stabilizovaná a posilnená striebrom, čím sa dosahuje výrazne lepšia účinnosť proti mikroorganizmom. Stopy striebra, ktoré zostávajú na ošetrených plochách, nie sú viditeľné ani toxické. Účinne však zabraňujú opätovnej mikrobiologickej kontaminácií.

Elementárny kyslík, vznikajúci z peroxidu vodíka, atakuje bunkové steny mikroorganizmov priamym kontaktom. Chemická reakcia kyslíka s molekulami bunkových stien spôsobuje ich denaturáciu a deštrukciu. Tento efekt je posilnený účinkom strieborných iónov, ktoré sa viažu na disulfidové väzby proteínov reprodukčného komplexu ako aj metabolického systému mikroorganizmov, pričom dochádza k ich inaktivácií alebo vyzrážaniu.

Mikrobiologická účinnosť:

  • bakteriocídny
  • fungicídny
  • tuberkolocídny
  • mykobakteriocídny
  • účinný proti adeno a rota vírusom
  • pôsobí proti širokému spektru jednobunkových mikroorganizmov

Využitie 3D dezinfekcie

Produkt má excelentný dlhotrvajúcu účinok. Je ekologicky neškodný, prakticky 100% odbúrateľný. Ľahko a bezpečne sa s ním manipuluje, je bez vône a chuti. Nespôsobuje podráždenie kože a alergie, nemá karcinogénne ani mutageénne účinky.

v oddeleniach zdravotných zariadení

v ambulanciách a ordináciách

v laboratóriách

v domovoch dôchodcov, domácej starostlivosti o seniorov a deti

v školách a škôlkach

v priemysle (farmaceutický, kozmetický, potravinársky....)
CENOVÁ PONUKA JE VYPRACOVANÁ INDIVIDUÁLNE PO OBHLIADKE


Dohodnite si obhliadku telefonicky na 0907 960 627 alebo prostredníctvom emailu info@vtjservices.sk